Kazanlár Tanár úr 80. születésnapja alkalmából bemutatásra kerül az új festménye, melynek történelmi hátteréről Szántó Andrea operaénekesnő fog beszélni.

Tisztelt Tanár úr, kedves hallgatóság!

Mi mással is lephetne meg bennünket Tanár úr ezen a kerek évfordulón, mint művészetének egy egy szikrájával: a szufi mesélő bölcs történeteinek egyikével és egy különleges festménnyel, melynek témájával mi magyarok, úgy mint a perzsák igencsak egy húron pendülünk. Emlékezzünk meg Tanár úr elbeszéléseiböl -a teljesség igénye nélkül- a perzsák és magyarok egy jóságos ősi Istenéről: Mithráról. Mélyedjünk el a festmény által közvetitett ősi hitvilág egykori misztikájában.

A Fény Istene, az indo-iráni védikus Mithra először i.e. 1400-ban lett megemlitve. Tisztelete Perzsiában és Nagy Sándor hóditásai által a Hellén Birodalmon keresztül, majd később a rómaiak által eljutott az európai kontinens országaiba, többek között a mai Anglia, Spanyolország, Németország és hazánk területére is. A korai kereszténységgel vetekedett, de a kereszténység befogadóbb és nyitottabb nézetei(pl bárki, nök és rabszolgák is lehettek hívök) a római uralkodók által végül erösen kifordított mitraismust elhomályosította.

A bölcsesség urának, a sötétség elleni angyalok vezérének Ahura Mazdának megtetszik Anahita. Anahita a női principium : In-Ama-Kisnéne, Ishtar-Eszter, maga Vénusz. Elhatározták ketten, hogy fényt küldenek a Földre, egy Fény-gyermeket, mely szeplötlen fogantatással fogan, hogy a gonoszt legyözze. Anahita azonban nem szülheti meg a gyermeket, szüznek kell maradnia, ezért Anahita a 8.hónapban kiveszi saját méhéböl a magzattojást és a hegynek adja, hogy ö hordja ki és szülje meg. Igy Mithrát a hegy szüli meg: kipattan a hegy öléböl, mint a szikra és egy 7 éves gyermek erejével megszületik egyik kezében fáklyával, másik kezében törrel. Mire beáll a tél ö már megnö, fiatal és erös ifjúként szembeszáll a bikával, amely a gonoszt reprezentálja. Segitségére van a kiskutya és a skorpió. Amint Mithra kése megsebzi a bikát, a kígyó a vérzö seb felé igyekszik, hogy annak véréböl táplálkozva újabb gonoszságot szüljön. Mithra segítöje a kiskutya ezt megakadályozza, ö nyalja fel a bika vérét és megöli a kígyót, mig a skorpió a bika heréjét támadja meg, hogy megmérgezze a bika ivadékait.

Mithra gyözedelmeskedik és egy évre igy a sötétség eltünik, búza nö a födböl és az embereknek lesz mit enniük. A kozmikus harmóniát újra helyreállítja és visszatér az égbe harci szekerén, magával viszi a bikát is aki fehérré(angyallá) változik és megtanítja a büntelen életre. Mithra nem ember és nem isten. Nincsenek földi ambiciói, igazságot tesz.

Faggattam a Tanár urat a Mithra kultusz 7 beavatási szintjéröl. A beavatás minöségére utalnak az azokhoz társított bolygók is. Ezen konstellácók az égbolton való megjelenése is szimbolizálja a téli napéjegyenlöség idejét, a Mithra legendát. A szimbólumok az Ostia-i Tempelben láthatóak:

1. Holló- Merkúr

2. Völegény – Nimphus, aki elkötelezi magát a nagyobb beavatásra- Vénusz

3. Katona – harciasan diszkréten kiáll az ügy érdekében – Mars

4. Oroszlán – minden téren harcol a cél érdekében – Jupiter

5. A Perzsa(Perses) – Herkules megöli a Hydrát/Perseus a meduzát- Hold

6. Heliodromus – a Nap küldötte – Nap

7. Pater – Szaturnusz

És maga a 8. Az a végtelen fény, ahova el lehet jutni.

A földi élet egy tisztítótüz a tiszta fénybe, a nem újjászületésbe, ahová ha ügyesek vagyunk a beavatások által hamarabb eljuthatunk. A rituálét a leírások szerint maszkokban, kosztümösen adták elö , valamint annak része volt maga az étel áldozat is, amelyet a tempelben fogyasztottak el. Ennek a hieroglifikus jelsornak a lényege az,hogy van örök fény, van újjászületés és van végítélet napja,amikor Mithra megítéli,hogy ki mehet végleg az aranyfénybe.

Ha egy nő bűntelenül meghal, mint egy szent, mivel a női nem hold jellegű ezüst és nem arany, egyszer még fiú csecsemőként le kell hogy szülessen, de nem kell, hogy éljen,ezért bölcső halálban meghal és akkor mehet fel az örök fénybe. Ezért van, hogy bölcső halálban meghalt gyerekek nem lányok, hanem többnyire fiúk. Ennek az ellenkezőjét senki nem tudta tudományosan bizonyítani. A vizsgálat úgy történik, hogy a két fáklyás szárny nélküli angyal, aki segédkezik Mithrának a szellemi jegyzőkönyvet felveszi és a szerint történik az elbírálás.

A magyarországi Mithra szentélyben nagyon szépen megfigyelhető ez a két angyal MUNKAR és NAKIR magyarra fordítva: Gógh és Magogh, akik eldöntik,hogy a lélek mit érdemel. Nakir az égi ügyész, aki a hibát keresi. Munkar a védőügyéd

A hieroglifák összes jelentése erről szól. A munkájukat négy szél segíti: tavaszi, nyári, őszi, téli. A téli Karácsony idején a Nap és a Hold egyenlőségét adja, a lelkek ekkor vándorolhatnak. Ez az anyai szeretetnek a gyermeknek és a családnak az ünnepe. A régi Karácsony, melyet valahol Luca napja környékén tarthattak. A nap és a hold egyenlően világit ekkor. Ilyenkor a holdfény nem ártalmas.

Mithra egy univerzális isten volt, sok felé imádták a világon,a MINDEN és SEMMI volt egyszerre. A tarot Bolondja is innen eredeztethetö. A perzsáknak és a magyaroknak volt az istene. Amikor Petőfi azt mondja, hogy a ” magyarok istenére esküszünk” Mithrára gondol.