Örömmel tudatom régi és leendő tanítványaimmal, hogy ez évben megjelent – gyűjtésemben – az iráni és magyar mesék összehasonlítása zsebkönyv formában, melynek kiadása évtizedek óta nagy tervem volt. Az „Iráni és magyar népmesék Dr. Kazanlár Aminollah Emil válogatásában és összehasonlításában” című kötetben szereplő szövegek keletkezésének története helyenként némi magyarázatra szorul: e magyarázatokat beiktattam a mesék közé.

A könyvet alapul véve hirdetem meg következő, három alkalomból álló tanfolyamomat, melynek célja a könyv bemutatásán és a mesék elemzésén túl a hallgatók hangulatának és közérzetének javítása a mesék feldolgozása által.

Időpontok:

2019. március 28. csütörtök, 14:00-17.00
2019. április 4. csütörtök, 14:00-17.00
2019. április 11. csütörtök, 14:00-17.00

A tanfolyam ára: 20.000 Ft, amely magában foglalja a meséskönyvet.

A tanfolyam helye: 1222 Budapest, Promontor u. 52.

Jelentkezés a tanfolyamra: 2019. március 14-ig, telefonon vagy e-mailben.

 

A könyvben olvasható egyes mesék a XIII. században, IV. Béla által az iráni Jázd városából Magyarországra behívott és letelepített határőrök által szájhagyomány útján terjedt el. Ők lettek a magyarországi jászok. A mesék jelentősebb része pedig a szábar hunoknak az iráni és az örmény családokkal való házasságából kialakult pártus nép ókori hagyományából származik, annak újabb változataiban.

Következzék tehát egy kis részlet az új könyvből:

„Néhány mondat a pártus népről, mely az ókori iráni, örmény és hun szábar népek összeolvadásából jött létre

Az ókorban pártus dinasztiának nevezték azt az uralkodó dinasztiát, mely Irán, Örményország és Mezopotámia lakosságának házasságok által összekeveredett népe felett uralkodott.

Őket először Askáni dinasztiának hívták, a Krisztus előtt uralkodó Ask fejedelem után elnevezve. Majd elnevezésük Arsakida dinasztia lett, a legnagyobb királyuk Arsak után. Akinek egyik leszármazottja Tigrán császár, uralkodása idején Örményországot az első hivatalos keresztény állammá tette, jóval Róma előtt. Az Askani majd Arsakida dinasztia leszármazottai lettek a későbbi turul dinasztia, a továbbiakban Árpádházi dinasztiaként váltak közismertté. Egyes tudósok tévesen a hun szábarokat szábiroknak nevezik, holott ez a szó nem jelent semmit. Viszont a szábar szónak van jelentése. Szábar lovagot jelent. A félresikeredett olvasat csak abból adódik, hogy a régi keleti ábécékben a magánhangzót gyakran nem írták ki. E népek meséiben, mondáiban tükröződő hasonlóságok azért szembetűnőek, mivel azonos időből származnak, azaz a pártusok uralkodásának az idejéből.

Megjegyzés: Nyugat-európai források a pártusokat nevezik alánoknak, vagy az Elám birodalom lakóinak.”