Egy tanuló így szóla mesteréhez:
„Mit tegyek? Nyugtalanítanak az emberek, folytonos látogatásukkal, és a drága időmet elrabolják folytonos járás-kelésükkel.
Ő szólt: „Azoknak kik szegények, adj kölcsön, akik pedig gazdagok, azoktól meg kérj valamit. Hidd el feléd se jönnek többé.
Ha koldus vón parancsolója igazhívők hadának,
Hitetlenek megrémülve Csínáig is futnának.”