Cikk címe: A kis herceg planétái
Szerző: Dr. Kazanlár Emil festőművész
Dátum: 1998. január,
Forrás: Elixír, 107. szám, 67.o.

A tarot lapjai átszövik a francia kultúra számos aspektusát. Alapjuk a kabbala, a betű- és a számmisztika, amely kihatott az európai középkor és reneszánsz misztikus gondolkodására. A tarot lapjai ugyancsak hatottak a francia irodalomra is. Ez alól nem mentes Saint Exupéry kis hercege sem. A kérdés az, hogy ezt a szemiotikai eszközt a spontaneitás sugallta-e a szerzőnek. Szerintem itt többről van szó: igencsak tudatosan nyúlt a számokhoz.

„Csak a felnőttek miatt mesélem el ezeket a részleteket… a felnőttek ugyanis szeretik a számokat.” A kis herceg saját bolygója a nagy B-612-es kisbolygó. A kabbala szerint a Beth betű a második. Formája az ajaké majdnem minden ABC alapú írásban. Az óvatosságnak, Prudencia kardinális erényének az otthona. Jelentése héberül és arabul: város, település. Az Alefet követi, a bölcsesség koronáját. A 612-es szám misztikus összeadása 6+1+2=9. a 9-es szám egyenlő a T betűvel, azaz a remeteség betűjével. A remetealak itt a kis herceg bolygója, ahol ő 12-esnek érzi magát, azaz Lamed betűnek, vagyis az akasztottnak, aki bokájánál fogva lóg egy helyben és elkívánkozik. A 6-os pedig a válaszutakat, illetve az érkező vagy távozó szerelmest jelenti, aki útnak indul otthonhagyván virágát, mivel választása a nehezebb útra esett.
A kis herceg egy napon 43-szor látta lemenni a napot saját bolygóján. A négyes az a Daleth betű, a császár, a hármas az a Gimmel, a császárnő és a két szám összeadása az a hetes, azaz a Zájn, a teremtmény diadalszekere, amint felülkerekedik saját alantas ösztönein és túlhaladja azokat, még ha kell, a vissza nem térés árán is, mint a kis herceg.
Az első bolygó a 325-ös, a király otthona, 3+2+5=10.
A 10-es szám, a Szerencsekerék száma, betűje a Yod vagy Yad betű, a tizedik betű, jelentése kéz, isten kreatív keze, amelynek képére a földön uralkodó Ádám kezét alkotta. A király helyzetének ura, de csupán a saját realitásán belül, az illúziók világában. Igaz, ott állítja meg a sors kerekét, ahol neki a legalkalmasabb. A kis herceget viszont nem sikerül visszatartania, mivel erőszakos. Erőszakosságát a következő számok szimbolizálják: „Hét óra negyven perc”, ez számára a kedvező körülmény a naplementéhez. 7+4+0=11. a tizenegy pozitív értelme a tarotban az Erő, negatív értelme pedig az Erőszak. A király esetében a negatív szimbólum uralja a 11-es számot. A kis herceg nem várja meg az említett időpontot.
A második bolygó a 326-os, a hiú bolygója.
Ismét az erőszak területén találjuk magunkat; az illúziónak, a hiúságnak erőszakossága uralkodik itt. A hiú mások csodálata kivívásáért erőszakoskodik, noha egyedül van. a kis herceg sosem volt oly magányos, mint a hiú, még akkor sem, amikor remete volt saját bolygóján, ahol is a búra alá helyezte virágát és tisztogatta vulkánjait. Ő másokkal törődött. A hiú csak saját magával. Erőszakosan. Ezért olyan szánalmasan elszigetelt.
A harmadik bolygó a 327-es, a részeges bolygója. 3+2+7=12.
A 12-es szám a Lamed betű, az Akasztott, ezúttal negatív értelemben. Az akasztott önmagát kiszorította a világ peremére: a tarot bokájánál felakasztva ábrázolja. Képtelen lábra állni.
A negyedik bolygó a 328-as, az üzletemberé: 3+2+8=13.
A 13-as szám a MEM betű a kabbalában. A halál száma ez. A valódi bensőséges élet absztrahálódásának, majd megszűnésének szimbóluma. Saint Exupérynek nem volt túlzottan jó véleménye a l’art pour l’art számolgató mániákusról, akit negatív remetének tart, aki 54 éve lakik bolygóján: 5+4=9; a negatív eremita keveset mozog és komolynak tartja magát.
Az ötödik bolygó az egyetlen érdekes, a lámpagyújtogató bolygója a 329-es. 3+2+9=14.
A 14-es szám a Mértékletesség kardinális erényének a száma. Ő az, aki transzcendentális minőséget produkál, életünk folyamát ezüst edényből arany korsóba önti. A 14-es szám a kabbalisztikus Nun betűnek felel meg, aminek jelentése: hal. A hal pedig a kellemes és hasznos jó eredmény szimbóluma. A lámpagyújtogató a pedagógus, a tanító, akinek percenként újra meg újra meg kell gyújtania a világosságot adó lámpát. Egyre gyorsabb tempóban, mérsékelve saját fáradtságának érzetét. „Ő az egyetlen, aki nem nevetséges. Talán azért, mert mással törődik, nem saját magával”, mondja a kis herceg.
A hatodik bolygó a geográfus bolygója. Száma: a 330-as. 3+3+0=6.
A 6-os a kabbalisták szerint a Vav betű száma, ami azt jelenti, hogy „és”. Az ellentéteknek és a végleteknek az összekötő betűje. A szerelmeseké. A válaszutaké. Döntéseinké. A geográfus úgy dönt, hogy a virág múlandó és nem jegyzi azt fel; a kialudt vulkánt viszont feljegyzi. Ő a Vav betű, aki kötőszóként és tanácsadóként összekapcsolja a kis herceget a földdel, a hetedik bolygóval, azaz a túlvilág küszöbével.
A hetedik bolygó a Föld, a diadalszekérnek, a Zájn betűnek, azaz a fegyvernek a bolygója. A versengésnek, a győzteseknek és persze a veszteseknek, tehát a harcoknak a bolygója. A szahara bolygója, ahol kényszerleszállása volt a pilótának. De ennek köszönhetően ismerhette meg a kis herceget. A föld „kissé távolról nézve pompás látványt nyújtott”. Itt él a kígyó, de itt él a kis róka is. A kígyó formája a végtelen. Ő az egyiptomi Apophis, a megsemmisítő. Az igazság-valóság száma a nyolcas, betűje a Há. Justicia kardinális erényének száma a nyolcas. A légidefektet követő nyolcadik napon a földön következik be a tragédia. A kis herceg megmaratja magát a kígyóval. A földön mondja ki: „az emberek egyetlen kertben ötezer rózsát nevelnek. Mégse találják meg, amit keresnek.” A mennyei ötös szám a Hé betű, az Ábrahámot Ábrahámmá változtató betű, a megtermékenyítő, a Tarotban a Hierophantnak a jele, de a negatív „földi” értelme a feje tetejére állított ötágú csillag, a Baphomet démon orgiasztikus kecskefeje, az ötezer felesleges gyönyört szimbolizáló rózsáé, amelyeknek jelenléte ellenére sem találják meg az emberek, „amit keresnek”, jegyzi meg a kis herceg. A hetedik bolygónak, a földnek küszöbét a kis herceg fizikai énjének megsemmisítése által hagyja el. Ezt követően csakis a nyolcadik bolygón születhet újjá. Elhagyván a 777-esnek, az embernek bolygóját, a földi hívságok rózsáit, a 888-ason, a végtelen világ isteni területén. E két birodalom közötti bolygón bizonyára találkozhatunk vele. Hiszen a szerző kiszámolta nekünk.